Herstel van post covid

Als u covid-19 heeft gehad, kunt u nog lange tijd verzwakt blijven en last houden van vermoeidheid. Dit kan u belemmeren in het weer oppakken van uw dagelijks leven en uw werkzaamheden.

Een ergotherapeut kan u hierbij ondersteunen. Die bekijkt samen met u welke dingen u wil doen en hoe u dit mogelijk kunt maken. U leert om te gaan met vermoeidheid, een goede dagstructuur aan te houden en hoe u activiteiten kunt op- en uitbouwen.

Wanneer ergotherapie?
De meest voorkomende klachten na covid-19 besmetting zijn vermoeidheid en kortademigheid, maar ook verminderde spierkracht, verlamming, gevoelsklachten, snel overprikkeld zijn en angst voor benauwdheid. Vaak worden de klachten pas opgemerkt als u weer meer activiteiten aankunt. Dan worden concentratieproblemen duidelijk omdat plannen bijvoorbeeld niet meer lukt. Vooral als u merkt dat na covid de vermoeidheid niet overgaat, kunt u veel baat hebben bij hulp van Ergotherapie Alphen.

Specialisatie
Sinds september 2020 zie ik mensen met post covid klachten. Daarnaast vindt er samenwerking plaats met fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en huisartsen in uw omgeving indien nodig.

Vergoeding
Mensen met post-covid klachten kunnen maximaal 6 maanden gebruikmaken van paramedische herstelzorg vanuit het basispakket. De besmetting moet binnen het eerste hlaf jaar plaats gevonden hebben bij de aanmelding. Als de klachten aanhouden na 6 maanden, is er een verlening van 6 maanden mogelijk. Voor ergotherapie worden maximaal 10 behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur) vergoed per half jaar.

Voor andere algemene informatie over post-covid zie:
www.coronalongplein.nl
www.c-support.nu

Ergotherapie heeft mij geholpen om inzicht te krijgen in mijn energieverdeling. Na dit inzicht heb ik geleerd om een betere dagverdeling te maken waardoor ik minder vermoeid ben.
Ervaring van een cliënt met post COVID-19-klachten

Contact

Agnes: 06 - 23 87 29 60
werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Astrid: 06-38249121
werkzaam op dinsdag en vrijdag

Dana: 06-14124511                                          werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Goed om te weten

Wij zijn aangesloten bij ZorgDomein.

© 2021 Ergotherapy Alphen  |  Privacyreglement