Herstel na corona

Als u corona heeft gehad, kunt u nog lange tijd verzwakt blijven en last houden van vermoeidheid. Dit kan u belemmeren in het weer oppakken van uw dagelijks leven en uw werkzaamheden.

Een ergotherapeut kan u hierbij ondersteunen. Die bekijkt samen met u welke dingen u wil doen en hoe u dit mogelijk kunt maken. U leert om te gaan met vermoeidheid, een goede dagstructuur aan te houden en hoe u activiteiten kunt op- en uitbouwen.

Wanneer ergotherapie?
De meest voorkomende klachten na corona zijn vermoeidheid en kortademigheid, maar ook verminderde spierkracht, verlamming, gevoelsklachten, snel overprikkeld zijn en angst voor benauwdheid. Vaak worden de klachten pas opgemerkt als u weer meer activiteiten aankunt. Dan worden concentratieproblemen duidelijk omdat plannen bijvoorbeeld niet meer lukt. Vooral als u merkt dat na corona de vermoeidheid niet overgaat, kunt u veel baat hebben bij hulp van Ergotherapie Alphen.

Specialisatie
Afgelopen periode heb ik verschillende e-learnings gevolgd op het gebied van herstel na corona. Daarnaast vindt er nauwe samenwerking plaats met fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en huisartsen in uw omgeving.

Vergoeding
Post-coronapatiënten met ernstige restklachten kunnen maximaal 6 maanden gebruikmaken van paramedische herstelzorg vanuit het basispakket. Voor ergotherapie worden maximaal 10 behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur) vergoed. De 10 uur uit de basisverzekering mogen echter niet gebruikt worden voor het herstel van COVID-19, maar alleen voor andere aandoeningen/ indicaties.

Voor andere algemene informatie over corona zie:
www.coronalongplein.nl
www.c-support.nu

Ergotherapie heeft mij geholpen om inzicht te krijgen in mijn energieverdeling. Na dit inzicht heb ik geleerd om een betere dagverdeling te maken waardoor ik minder vermoeid ben.
Ervaring van een cliënt met post COVID-19-klachten

Contact

06 - 23 87 29 60
info@ergotherapiealphen.nl

Goed om te weten

Wij zijn aangesloten bij ZorgDomein.

© 2021 Ergotherapy Alphen  |  Privacyreglement