Een op de acht werknemers in Nederland is mantelzorger en combineert werk met intensieve zorg voor een naaste. Dit vergt veel organisatie en planning. Ineens hebt u er op een dag een zorgtaak bij. De ergotherapeut kan u helpen om in kaart te brengen wat er voor uw naaste allemaal nodig is aan zorg en voorzieningen.

 

Praktijk voorbeeld: 

Elly gaat regelmatig met haar moeder boodschappen doen. Door een CVA kan haar moeder het niet meer zelf. De tillen van boodschappen valt haar zwaar. Elly vraagt zich af hoe haar moeder veilig en zelfstandig kan blijven wonen.

De ergotherapeut komt bij mevrouw op huisbezoek en bekijkt welke handelingen in haar woonomgeving zij nog kan verrichten. Samen met mevrouw en Elly maakt de ergotherapeut een verantwoorde dagindeling. Hierdoor ontdekt Elly duidelijk welke taken haar moeder zelf kan uitvoeren en welke taken niet en welke hulp nodig is. 

Praktijkvoorbeeld: 

Mijn partner Herman heeft sinds enkele maanden een spierziekte. Ik neem nu veel taken van hem over, zoals zijn persoonlijke verzorging en ook het regelen van financiën en boodschappen. Hierdoor kom ik steeds tijd te kort voor mezelf, hoewel ik graag voor mijn man zorg.


De ergotherapeut bekijkt samen met mevrouw hoe zij de zorg en zorgtaken op haar mogelijkheden kan afstemmen om zo een balans te vinden tussen haar werkdruk en haar persoonlijke energie. Ze besluiten thuiszorg in te schakelen. Er komt iemand helpen met de administratie. De ergotherapeut helpt mevrouw ook bij het vinden van tijd en energie voor haar hobby.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met ergotherapeut Agnes Langevoort