Wat is ergotherapie?

Bij ergotherapie denkt u misschien direct aan hulpmiddelen of het aanvragen van voorzieningen. Ergotherapie omvat veel meer. Het richt zich op het mogelijk maken van handelen, zodat u kunt deelnemen aan het dagelijks en maatschappelijk leven. Het gaat om uw gezondheid en welzijn.We bereiken dat door u anders te leren handelen, opnieuw te leren handelen of beter te leren handelen.

U kunt ergotherapie Alphen inschakelen als u problemen ondervindt op het gebied van:

Zelfzorg: kleden, wassen, haren kammen, tanden poetsen, eten en drinken of het organiseren van de persoonlijke verzorging.

Zelfredzaamheid: verplaatsen binnen en buitenshuis (met hulpmiddel), verplaatsen naar toilet of bed, opstaan van (rol) stoel, bed of toilet. 

Organisatie van huishouden: De ergotherapeut kan u laten zien, ervaren hoe u huishoudelijke activiteiten op een ergonomische wijze kunt uitvoeren met minder pijn en meer energie.

Vrije tijd: lezen, schrijven, uitvoeren van hobby’s, bedienen van de computer. De ergotherapeut kan samen met u kijken hoe u uw hobby kunt blijven uitvoeren of helpt u te zoeken naar een nieuwe hobby.

 

 Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met ergotherapeut Agnes Langevoort